TALA INFÖR FOLK

Så bemästrar du din scenskräck

 

Skådespelaren Stefan Sauk och hjärnforskaren Jan Marcusson träffades vid ett event där de bägge två var inbjudna som föreläsare. I en mellanakt började de prata om rädslan att tala inför andra människor, ett ämne som båda är experter på utifrån olika perspektiv. Jans utgångspunkt är mer ur ett fysiologiskt perspektiv medan Stefans är det handgripliga scenspråket. Diskussionen mynnade ut i en vänskap som sedermera blev till en bokidé.

Bokidén blev till boken Tala inför folk, så bemästrar du din scenskräck.

Boken går igenom vad som sker inom oss då vi talar inför andra och hur vi kan utvecklas kommunikationsmässigt genom att bli medveten om kroppens inre processer i sådana situationer. Att sända och ta emot signaler är grundläggande för människans existens, inte bara i privatlivet utan även i professionella situationer. I boken förklaras vad scenskräck faktiskt är och vilka mekanismerna är som får oss att reagera som vi gör samt hur du kan förbättra din självkänsla och hur du psykologiskt kan förbereda dig för ett bättre framförande. Vikten av det första intrycket och hur det omedvetna och medvetna kroppsspråket kan hjälpa dig att tala inför andra och inte minst hur du lär dig att beröra din publik tas också upp.

Författarna ser på kommunikation utifrån sina olika perspektiv, sin respektive bakgrund och profession. Jan är hjärnforskare, läkare och terapeut; en expert på hur vi människor omedvetet och medvetet agerar i olika sammanhang. Stefan är skådespelare och har sin utgångspunkt i gestaltning och att se kroppen som ett väsentligt redskap för att förstärka och förtydliga kommunikationen. Tillsammans ger de en komplett bild av vad som händer inom oss och hur vi kan nyttja den kunskapen när vi ställs inför utmaningar som att tala inför andra.

Om boken säger Stefan: ”Kommunikation är en av de viktigaste nycklarna vi människor har att hantera verkligheten och livet på. Om det är något i livet som spricker så är det nästan alltid på grund av kommunikationen, eller brist på kommunikation. Och när vi ställs inför en grupp av människor ställs allting på sin spets.

Om boken säger Jan: ”Det är underligt, men efter alla år av undervisning, handledning och publika föredrag kring ämnet, så verkar det som att behovet av en mer heltäckande ”kommunikationsbok” inom talarkonsten är större än någonsin. Samtidigt som det inte finns någon produkt som täcker behovet. Jag kände att nu var det dags att sammanfatta erfarenheter, fakta och evidens inom området i en bok som kan nå långt fler än i de enskilda möten jag har. När Stefan och jag sågs, efter vi båda framträtt på en scen en kväll, var det som att polletten föll ner. Vi har sedan dess jobbat fram boken tillsammans under några år, en stimulerade och rolig resa men också med mycket allvar”.

Författarna

Boka en föreläsning

Om du vill boka en föreläsning klicka här

Behöver du pressbilder?

Hittar du här