Om boken

TALA INFÖR FOLK

Så bemästrar du din scenskräck

Kommunikation och möten mellan människor är vanligen händelser som äger rum utan att vi närmare reflekterar över dem. Att tala inför andra är däremot en särskilt utsatt situation då specifika biologiska och psykologiska skeenden äger rum inom oss, medvetet och omedvetet.  

Att mötas och kommunicera är oftast något som vi dras till och upplever som positivt, men det kan även kännas utlämnande. Situationer där du behöver visa vem du är, prestera inför andra eller göra entré på scen kan ofta upplevas som obehagliga. När vi människor exponeras för varandra sätts våra grundläggande egenskaper på prov. Det är en av flera förklaringar till att vi ibland ser framträdanden inför andra som stora och ibland övermäktiga utmaningar. Vad händer om mina grundläggande egenskaper brister? Vad händer om jag inte behärskar förmågan att kommunicera på rätt sätt?

Boken går igenom vad som sker inom oss då vi talar inför andra och hur vi kan utvecklas kommunikationsmässigt genom att bli medveten om kroppens inre processer i sådana situationer. Att sända och ta emot signaler är grundläggande för människans existens, inte bara i privatlivet utan även i professionella situationer.

I boken förklaras vad scenskräck faktiskt är och vilka mekanismerna är som får oss att reagera som vi gör samt hur du kan förbättra din självkänsla och hur du psykologiskt kan förbereda dig för ett bättre framförande. Vikten av det första intrycket och hur det omedvetna och medvetna kroppsspråket kan hjälpa dig att tala inför andra och inte minst hur du lär dig att beröra din publik tas också upp.

Målet är att göra våra möten och vår kommunikation, i vilken form den än må vara, så effektiv och framgångsrik som möjligt. Boken placerar kunskapsområdet ”kommunikation” i en mer begriplig kontext genom verkliga exempel, egna erfarenheter samt evidensbaserade förklaringar ifrån biologin, psykologin och sociologin. 

Författarna vill att boken kommer till nytta för dig som vill utvecklas vidare och stärka din kommunikation inför andra. Oavsett om det är för dig som yrkesverksam eller som privatperson.